Regeling vervallen per 01-07-2017

Algemene subsidieverordening Opsterland 2012

Geldend van 01-07-2012 t/m 30-06-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Opsterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening Opsterland 2012
Citeertitel Algemene subsidieverordening Opsterland 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012 01-07-2017 nieuwe regeling

04-06-2012

www.opsterland.nl, 08-06-2012

2011-16661