Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels Peuterspeelzaalwerk

Geldend van 20-01-2011 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeist
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Peuterspeelzaalwerk
Citeertitel Beleidsregels Peuterspeelzaalwerk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Zeist 2011, art. 4 lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2011 01-01-2024 Nieuwe regeling

14-12-2010

De Nieuwsbode, 19-01-2011

Onbekend