Beleidsregels uitleg overgangsrecht bestemmingsplan buitengebied 1998

Geldend van 29-10-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels uitleg overgangsrecht bestemmingsplan buitengebied 1998
Citeertitel Beleidsregels uitleg overgangsrecht bestemmingsplan buitengebied 1998
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-10-2008 Nieuwe regeling

14-10-2008

Weekblad Gilze en Rijen, 22-10-2008

College B&W, 14-10-2008