Gedoogbeleid drank- en horecavergunning en exploitatievergunning gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 15-07-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedoogbeleid drank- en horecavergunning en exploitatievergunning gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Gedoogbeleid drank- en horecavergunning en exploitatievergunning
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Horecavergunning en exploitatievergunning
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemeen Plaatselijke Verordening voor de gemeente Gilze en Rijen 2007, art. 2.3.1.2
  2. Drank- en horecawet, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2008 nieuwe regeling

24-06-2008

Weekblad Gilze en Rijen 09072008

College B&W, 24062008