Verordening op de verblijfsrecreatie

Geldend van 01-10-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de verblijfsrecreatie
Citeertitel Verordening op de verblijfsrecreatie
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp recreatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2020 wijziging artikel 2, vierde lid en de toelichting

22-09-2020

gmb-2020-249936

2020-009348
01-01-2008 01-10-2020 nieuwe regeling

18-12-2007

Twents Volksblad, 31-12-2007

07INT01434