Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Gilze en Rijen 2009 titel

Geldend van 01-08-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Gilze en Rijen 2009 titel
Citeertitel AVOI gemeente Gilze en Rijen 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5 Telecommunicatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2009 nieuwe regeling

13-07-2009

Weekblad Gilze en Rijen, 22-07-2009

Onbekend