Regeling vervallen per 01-12-2007

Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Gilze en Rijen inzake vergunningen voor horeca-inrichtingen, sexinrichtingen en speelautomatenhallen.

Geldend van 18-04-2006 t/m 30-11-2007

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidslijn Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (hierna BIBOB) van de gemeente Gilze en Rijen inzake vergunningen voor horeca-inrichtingen, sexinrichtingen en speelautomatenhallen.
Citeertitel Beleidslijn BIBOB
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuur en recht
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur, art. 3
  2. Algemene plaatselijke verordening, art. 2.3.1.2
  3. Wet op de Kansspelen, art. 30, lid c
  4. Algemene plaatselijke verordening, art. 3.2.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ingetrokken per 1-12-2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-04-2006 01-12-2007 nieuwe regeling

04-05-2006

Weekblad Gilze en Rijen, 26042006

College B&W, 18042006