Regeling adviescommissie bezwaarschriften personeel Gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 01-04-2006 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling adviescommissie bezwaarschriften personeel Gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Regeling adviescommissie bezwaarschriften personeel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 7:13

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een interne regeling.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2006 nieuwe regeling

28-03-2006

intranet gemeente Gilze en Rijen 29032006

College B&W, 28032006