Ruimte voor jeugd Beleidskaders voor speelvoorzieningen in de gemeente Gilze en Rijen

Geldend van 25-04-2005 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Ruimte voor jeugd Beleidskaders voor speelvoorzieningen in de gemeente Gilze en Rijen
Citeertitel Ruimte voor jeugd Beleidskaders voor speelvoorzieningen in de gemeente Gilze en Rijen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding is een schatting

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2005 nieuwe regeling

25-04-2005

onbekend

College B&W, 15022005