Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Borne houdende regels voor tegemoetkoming planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borne 2008

Geldend van 25-11-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2008

Algemeen

Overheidsorganisatie Borne
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Borne houdende regels voor tegemoetkoming planschade Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borne 2008
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borne 2008
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 6.7 Wet ruimtelijke ordening
  2. art. 6.1.3.3 Besluit ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2016 01-07-2008 artikel 6

08-11-2016

Gemeenteblad 2016, 164291

16int03148
26-09-2008 01-07-2008 Nieuwe regeling

09-09-2008

Bornse Courant, 18-09-2008

08int00543/1