Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen

Geldend van 18-05-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen
Citeertitel Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 231, tweede lid, onderdeel d

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2012 nieuwe regeling

24-04-2012

Gemeenteblad 2012-19b

2012 12.13908