Regeling vervallen per 06-05-2017

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Hoorn

Geldend van 18-05-2012 t/m 05-05-2017

Intitulé

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Hoorn

Corsaregistratienummer: 12.19049

De gemeenteambtenaar belast met de invordering van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Hoorn,

 

  • -

    aangewezen op grond van artikel 231, lid 2 onder c van de gemeentewet,

 

maakt bekend dat zij bij besluit van 7 mei 2012, heeft vastgesteld de

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Hoorn.

Bij dit besluit zijn de regels vastgesteld die het beleid vormen voor de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Hoorn.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Het besluit ligt kosteloos ter inzage bij de voorlichtingsbalie in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Eenieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.

Hoorn, 7 mei 2012

De invorderingsambtenaar van de gemeente Hoorn,

Leidraad