Regeling vervallen per 05-08-2017

Diverse besluiten in het kader van art. 5:12 APV Hoorn 2010

Geldend van 18-05-2012 t/m 04-08-2017

Intitulé

Diverse besluiten in het kader van art. 5:12 APV Hoorn 2010

Corsaregistratienummer: 12.06892

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

-gelezen het voorstel van Stadsontwikkeling Ruimte, Wonen en Economie,

besluit

  • -

    op basis van artikel 5:12 lid 1 van de APV de stationsgebieden van station Hoorn en station Hoorn Kersenboogerd aan te wijzen als gebieden waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan (zie bijlage gebieden voor exact gebied);

  • -

    op basis van artikel 5:13 lid 3 van de APV de stationsgebieden van station Hoorn en station Hoorn Kersenboogerd aan te wijzen als gebieden waar het verboden is een fiets of bromfiets langer dan 28 dagen onafgebroken te stallen (zie bijlage gebieden en frequentie voor exact gebied);

Bijlage:

Fietswrak

Geldt voor de gehele openbare ruimte in de gemeente Hoorn.

Weesfietsen

Maximum stallingsduur: 28 dagen

Locatie Station Hoorn Noord

Alle fietsenstallingen aan de noordkant van station Hoorn tussen het spoor en de Van Dedemstraat op het gebied van het parkeerterrein.

Locatie Station Hoorn Zuid

Alle fietsenstalling aan de zuidkant van station Hoorn tussen de Stationsweg (tussen Noorderveemarkt en Noorderplantsoen), Keern, Noorderveemarkt en het spoor.

Locatie Station Kersenboogerd Noord

Alle fietsenstallingen aan de noordkant van station Kersenboogerd tussen het spoor, Palissade, Borstwering en Bolwerk.

Locatie Station Kersenboogerd Zuid

Alle fietsenstallingen aan de zuidkant van station Kersenboogerd tussen het spoor, de Rijnweg en de Mina Krusemanstraat.

Buiten de stalling gestalde fietsen

Locatie Station Hoorn Noord

Het gebied aan de noordkant van station Hoorn tussen het spoor, Van Dedemstraat op het parkeerterrein.

Locatie Station Hoorn Zuid

Het gebied aan de zuidkant van station Hoorn tussen de Koepoortsweg, Keern, Noorderveemarkt, Noorderstraat en het spoor (inclusief Noorderplantsoen).

Locatie Station Kersenboogerd Noord

Het gebied aan de noordkant van station Kersenboogerd tussen het spoor, Palissade, Borstwering en Bolwerk.

Locatie Station Kersenboogerd Zuid

Het gebied aan de zuidkant van station Kersenboogerd tussen het spoor, de Rijnweg en de Mina Krusemanstraat.

Bijlage:

Station Hoorn Noord

Station Hoorn Zuid

Station Hoorn Kersenboogerd

  • -

    de integraal toezichthouders van bureau Stadstoezicht te mandateren voor het toepassen van bestuursdwang op basis van artikel 5:12 lid 1 en artikel 5:12 lid 3 van de APV Hoorn.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 17 april 2012

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                 de burgemeester,