Regeling vervallen per 10-11-2016

Welstandsnota gemeente Heemstede

Geldend van 11-10-2007 t/m 09-11-2016

Intitulé

Welstandsnota gemeente Heemstede

Welstandsnota gemeente Heemstede

Welstandsnota

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 27 september 2007.

Centrumgebied Heemstede, deel 1, Bebouwing

Deel 1

Centrumgebied Heemstede, deel 2, Reclame

Deel 2

Centrumgebied Heemstede, deel 3, Uitstallingen en terrassen

Deel 3 (de passages over terrassen zijn vervallen met ingang van 27 juni 2013)

Deel 1, deel 2 en deel 3 zijn vastgesteld door de raad op 24 september 2009 en gepubliceerd in de Heemsteder op 30 september 2009. Deel 1, 2 en 3 zijn met ingang van 1 januari 2010 in werking getreden.

Nadere regels Terrassenbeleid

Bijlage: Terrassenlocaties ontmoetingsplan

De Nadere regels Terrassenbeleid zijn vastgesteld door het college op 11 juni 2013 en gepubliceerd in de Heemsteder op 19 juni 2013. De Nadere regels zijn met ingang van 20 juni 2013 in werking getreden.