Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas

Geldend van 22-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Peel en Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas
Citeertitel Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2018 wijziging vanwege verruimde openingstijden, artikel 10 is aangepast en is artikel 5 geworden, art. 5, 6 en 8 zijn geschrapt, art. 7, 9, 11, 12 en 13 zijn hernummerd.

18-12-2018

gmb-2018-277314

2018-083 02
15-04-2016 22-12-2018 wijziging artikel 10 en 11

05-04-2016

elektronisch gemeenteblad week 15, 2016

1894/2016/738570
16-03-2012 15-04-2016 nieuwe regeling

13-03-2012

digitaal gemeenteblad

onbekend