Regeling vervallen per 27-11-2017

Aanwijzing van beheerfunctionarissen GBA

Geldend van 26-02-2009 t/m 26-11-2017

Intitulé

Aanwijzing van beheerfunctionarissen GBA

Aanwijzing van beheerfunctionarissen

Op grond van artikel 2 van de GBA-beheerregeling zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

Informatiebeheer

Als informatiebeheerder is aangewezen de heer J. A. M. Schellevis, waarnemend hoofd bureau Burgerzaken.

Als zijn plaatsvervanger zijn aangewezen mevrouw E. den Boestert en mevrouw J.M. Brakeboer, senior medewerkers Burgerzaken.

Gegevensbeheer/applicatiebeheer

Als gegevensbeheerder is aangewezen mevrouw T.S.J.M. Schoenmaker, applicatiebeheerder GBA.

Haar plaatsvervanger is mevrouw J.M. Brakeboer, senior medewerker Burgerzaken.

Als applicatiebeheerder Burgerzaken is aangewezen mevrouw T.S.J.M. Schoenmaker, applicatiebeheerder GBA.

Haar plaatsvervanger is mevrouw E. den Boestert, senior medewerker Burgerzaken.

Privacybeheer

Als privacybeheerder is aangewezen mevrouw E. den Boestert, senior medewerker Burgerzaken.

Als haar plaatsvervanger is aangewezen mevrouw J.M. Brakeboer, senior medewerker Burgerzaken.

Systeembeheer

Als systeembeheerder is aangewezen de heer A. Tiepel, systeembeheerder.

Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de heer R. Teunen, systeembeheerder.

Gegevensverwerking

Als gegevensverwerkers worden alle medewerkers van het bureau Burgerzaken aangewezen.

Zij vervangen elkaar onderling.

Beveiligingsbeheer

Als beveiligingsbeheerder is aangewezen de heer M.M. Hömann, beveiligingsfunctionaris.

Als zijn plaatsvervanger is aangewezen mevrouw A. van der Bij, stafmedewerker Middelen & Beheer.