Regeling vervallen per 29-11-2017

Mandaat aan afdelingshoofd Middelen en Beheer

Geldend van 26-04-2012 t/m 28-11-2017

Intitulé

Mandaat aan afdelingshoofd Middelen en Beheer

Corsaregistratienummer: 12.15008

Burgemeester van de gemeente Hoorn,

-gelet op artikel 171 van de Gemeentewet.

Besluit:

het ondertekenen van een bruikleenovereenkomst, voor het verstrekken van een laptop aan een individueel personeelslid, te mandateren aan het afdelingshoofd Middelen en Beheer.

Het besluit treedt inwerking de dag na bekendmaking.

De burgemeester,

18 april 2012