10% algemene ontheffingsbevoegdheid toepassen bij verhogen van de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen met platte daken tot 3,2 meter.

Geldend van 07-04-2012 t/m heden

Intitulé

10% algemene ontheffingsbevoegdheid toepassen bij verhogen van de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen met platte daken tot 3,2 meter.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel;

heeft op 27 maart 2012 besloten:

10% algemene ontheffingsbevoegdheid toepassen bij verhogen van de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen met platte daken tot 3,2 meter

Vanaf 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht. In het Bouwbesluit 2012 stijgt de isolatienorm van 2,5 m2.K/W naar een Rc-waarde van 3,5 m2.K/W. Om te kunnen voldoen aan de eisen genoemd in het Bouwbesluit 2012 wordt de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in de bestemmingsplannen verhoogd van 3,0 meter naar 3,2 meter. Om de tijd te overbruggen totdat de regel in de bestemmingsplannen is aangepast, is besloten tot die tijd 10% ontheffing te verlenen tot een goothoogte van 3,2 meter.