Regeling vervallen per 15-03-2020

Uitvoeringsnota Vergunningverlening en handhaving bij evenementen

Geldend van 18-07-2018 t/m 14-03-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsnota Vergunningverlening en handhaving bij evenementen
Citeertitel Uitvoeringsnota Vergunningverlening en handhaving bij evenementen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-43443 exb-2018-43444 exb-2018-43445 exb-2018-43446

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algmene plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2018 15-03-2020 wijziging

21-02-2018

gmb-2018-149845

Onbekend
15-04-2012 18-07-2018 Nieuwe regeling

03-04-2012

De Ahrenberger, 11-04-2012

Onbekend