Regeling vervallen per 15-03-2020

Nota Vergunningverlening en handhaving  bij evenementen 2012 t/m 2015

Geldend van 15-04-2012 t/m 14-03-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nota Vergunningverlening en handhaving  bij evenementen 2012 t/m 2015
Citeertitel Nota Vergunningverlening en handhaving  bij evenementen 2012 t/m 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsnota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2012 15-03-2020 Nieuwe regeling

27-03-2012

De Ahrenberger, 11-04-2012

12.000