Regeling vervallen per 13-06-2012

Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (kunststof drinkgerei)

Geldend van 15-04-2012 t/m 12-06-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (kunststof drinkgerei)
Citeertitel Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (kunststof drinkgerei)
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:36

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2012 13-06-2012 Nieuwe regeling

03-04-2012

De Ahrenberger, 11-04-2012

Onbekend