Leidraad communicatie en participatie in de openbare ruimte

Geldend van 25-02-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eemnes
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Leidraad communicatie en participatie in de openbare ruimte
Citeertitel Leidraad communicatie en participatie in de openbare ruimte
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Externe bijlagen exb-2019-5268

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

n.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2012 nieuwe regeling

13-12-2011

De Rotonde 24-02-2012

Collegebesluit 13-12-2011