Regeling vervallen per 19-07-2018

Bouwverordening Hoorn 2012 inclusief toelichting en bijlage

Geldend van 01-04-2012 t/m 18-07-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bouwverordening Hoorn 2012 inclusief toelichting en bijlage
Citeertitel Bouwverordening Hoorn 2012 inclusief toelichting en bijlage
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp 822 overige volkshuisvesting
Externe bijlagen exb-2017-21580

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012 19-07-2018 nieuwe regeling

13-03-2012

Gemeenteblad 2012-14a

2012 12.01532