De raad van de gemeente Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2011, nummer 2012/54; gelet op artikel 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;  b e s l u i t :  vast te stellen het Beleidsplan Wmo gemeente Kapelle 2012-2015.  Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Kapelle van 20 december 2011.

Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Kapelle
Organisatietype Gemeente
OfficiĆ«le naam regeling De raad van de gemeente Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2011, nummer 2012/54; gelet op artikel 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;  b e s l u i t :  vast te stellen het Beleidsplan Wmo gemeente Kapelle 2012-2015.  Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Kapelle van 20 december 2011.
Citeertitel Beleidsplan Wmo gemeente Kapelle 2012 - 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 01-01-2021 Onbekend

20-12-2011

Scheldepost, 7 maart 2012

2011/54