Regeling vervallen per 01-01-2015

Meer samenleven Wmo beleidsplan 2012-2014

Geldend van 11-03-2012 t/m 31-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Tubbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Meer samenleven Wmo beleidsplan 2012-2014
Citeertitel Meer samenleven Wmo beleidsplan 2012-2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2012 01-01-2015 Nieuwe regeling

05-03-2012

Tekstplaatsing in Gemeenteblad 2012, 17

10B