Regeling vervallen per 25-12-2012

Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m 24-12-2012 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Verordening bevordering van maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012