Functieboek van de gemeente Hoorn

Geldend van 08-09-2010 t/m heden

Intitulé

Functieboek van de gemeente Hoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

  • -

    gelezen het voorstel van de afdeling Advies & Control;

  • -

    gelet op het bepaalde in de procedureregeling organieke functiebeschrijving- en waardering 2005-II;

  • -

    gezien het positieve advies van de ondernemingsraad d.d. 7 mei 2007;

besluit:

vast te stellen bij algemeen verbindend voorschrift, de gewijzigde versie februari 2007 van het functieboek van de gemeente Hoorn.

Deze regeling werkt terug tot en met 1 januari 2006.

FUNCTIEBOEK

Functieboek