Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Curaçao
Organisatietype Koninkrijksdeel
Officiële naam regeling Burgerlijk Wetboek Boek 1
Citeertitel Burgerlijk Wetboek Boek 1
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De naam “Burgerlijk Wetboek” is vastgesteld bij de Landsverordening van de 15de maart 2001 houdende aanpassing van het bestaande Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen en een aantal andere landsverordeningen in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (P.B. 2001, no. 24). Bij de vaststelling van deze regeling zijn de artikelnummers 16b, 25, 26b, 26c, 28, 34, 37, 38, 40, 42, 68, 87, 123 t/m 129, 132 t/m 145, 152, 155, 156, 161, 162, 167, 170 t/m 172, 178, 184 t/m 196, 213 t/m 226, 279, 282 t/m 291, 294, 300, 307 t/m 321, 323, 330, 368, 393, 405, 415, 424, 425 en 428 niet gebruikt. Artikelen met deze nummers ontbreken dus in deze regeling. Het bij de gedelegeerde regelgeving genoemde landsbesluit van 16 september 1970 (P.B. 1970, no. 109) is nu gebaseerd op de artikelen 302 t/m 306 i.p.v. artikel 397, eerste lid (oud). De bij de gedelegeerde regelgeving genoemde ministeriele beschikkingen zijn nu gebaseerd op artikel 387, derde lid. i.p.v. artikel 506 (oud).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Landsbesluit burgerlijke stand

Uitvoeringsbeschikking burgerlijke stand

Landsbesluit huwelijksgoederenregister

Landsbesluit voogdijraden 1970

Landsbesluit voogdij-instelling

Landsbesluit curateleregister

Landsbesluit gezagsregisters

Landsbesluit , houdende algemene regelen, van de 16de september 1970 ter uitvoering van artikel 397, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (P.B. 1970, no. 109)

Ministeriele beschikking van de 27ste mei 1997, houdende aanwijzing van een inrichting als bedoeld in artikel 506 van het Burgerlijk Wetboek (PB. 1997, no. 164)

Ministeriele beschikking van de 15de maart 1999, houdende aanwijzing van een inrichting als bedoeld in artikel 506 van het Burgerlijk Wetboek (PB. 1999, no. 51)

Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 13de augustus 1969 ter uitvoering van artikel 56, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen

LANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAAT­REGELEN van de 4de juni 1975 ter uitvoering van artikel 188, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 19de januari 2001 ter uitvoering van artikel 19j, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsbesluit voorlo­pige akten van de burgerlijke stand) (P.B. 2001, no. 13)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010 bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend