LANDSVERORDENING van de 8ste november 2002 houdende nieuwe regels inzake invoerrechten (Landsverordening tarief van invoerrechten)

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Curaçao
Organisatietype Koninkrijksdeel
Officiële naam regeling LANDSVERORDENING van de 8ste november 2002 houdende nieuwe regels inzake invoerrechten (Landsverordening tarief van invoerrechten)
Citeertitel Landsverordening tarief van invoerrechten
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij de wijzigingsregeling van 2-10-2006 (P.B. 2006, no. 82) is aan bepaalde delen van de bijlage terugwerkende kracht verleend t/m 1-1-2003. Een doorlopende tekst van deze regeling is krachtens landsbesluit van 9-2-2007geplaatst in P.B. 2007, no. 11). De bijlage bij deze regeling is afzonderlijk als PDF-bestand opgenomen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

MINISTERIËLE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de 22ste januari 2003 ter uitvoering van een aantal artikelen van de Landsverordening tarief van invoer-rechten (P.B. 2002, no. 109) (Uitvoeringsbeschikking LVTI) (P.B. 2003, no. 21)

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 9de met 2003 ter uitvoering van artikel 11, derde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (P.B. 2002, no. 109), houdende vaststelling van de vergoeding waartegen het formulier ter verklaring van de douanewaarde van goederen bij de aangifte ten invoer, wordt verstrekt (Landsbesluit vergoeding D.V. 1 formulier) (P.B. 2003, no. 60)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010 bestendiging Antilliaanse regelgeving in Curaçao

10-10-2010

A.B. 2010, no. 86 en A.B. 2010, no. 87

onbekend