LANDSVERORDENING van de 20ste augustus 1968 houdende wijziging van de benamingen „Inspectie van het Onderwijs", „Inspecteur van het Onderwijs" en „Adjunct-Inspecteur van het Onderwijs" in een aantal wettelijke regelingen

Geldend van 01-10-1968 t/m heden

Intitulé

LANDSVERORDENING van de 20ste augustus 1968 houdende wijziging van de benamingen „Inspectie van het Onderwijs", „Inspecteur van het Onderwijs" en „Adjunct-Inspecteur van het Onderwijs" in een aantal wettelijke regelingen

Artikel 1

Overal waar in geldende wettelijke regelingen, welke bij landsverordening kunnen worden gewijzigd, de benaming „Inspectie van het Onderwijs", Inspecteur van het Onderwijs" of „Adjunct-Inspecteur van het Onderwijs" voorkomt, wordt daarvoor in de plaats gelezen onderscheidenlijk „Departement van Onderwijs", „Directeur van het Departement van Onderwijs" en „Inspecteur van het Onderwijs

Artikel 2

Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.