Landsbesluit van de regeling van Sint Maarten houdende regels omtrent ziekteverzekering LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering

Geldend van 20-04-2017 t/m heden

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering

Artikel 1

[wijzigt een andere regeling]

Artikel 2

 • 1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening ziekteverzekering wordt vastgesteld op 12,5.

 • 2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt verdeeld:

  • -

   8,3 voor de werkgever;

  • -

   2,1 voor de werknemer; en

  • -

   2,1 voor de rechtspersoon Sint Maarten.

 • 3. In afwijking van het tweede lid wordt het premiepercentage voor de kalenderjaren 2016 tot en met 2018:

  - 8,3 voor de werkgever; en,

  - 4,2 voor de werknemer.

Artikel 3

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering wordt op 4,2 vastgesteld.

Artikel 4

[vervallen]