LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering

Geldend van 08-04-2016 t/m 19-04-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van de artikelen 1b en 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering

Artikel 1

[wijzigt een andere regeling]

Artikel 2

 • 1. Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Landsverordening ziekteverzekering wordt vastgesteld op 12,5.

 • 2. Het premiepercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt als volgt verdeeld:

  • -

   8,3 voor de werkgever;

  • -

   2,1 voor de werknemer; en

  • -

   2,1 voor de rechtspersoon Sint Maarten.

 • 3. In afwijking van het tweede lid wordt het premiepercentage voor de kalenderjaren 2014 en 2015 als volgt verdeeld:

  - 8,3 voor de werkgever; en,

  - 4,2 voor de werknemer.

Artikel 3

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 8, zevende lid, van de Landsverordening ziekteverzekering wordt op 4,2 vastgesteld.

Artikel 4

[vervallen]