LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Artikel 1

 • 1. Als diploma’s als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf ter zake van de inschrijving in het Register, Afdeling Leven worden erkend:

  • a.

   het diploma, op grond waarvan de bezitter in het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid heeft verkregen de titel Fellow Chartered Insurance Institute (FCII) te voeren;

  • b.

   het diploma op grond waarvan de bezitter in het Verenigd Koninkrijk de bevoegdheid heeft verkregen de titel Associate Chartered Insurance Institute (ACII) te voeren;

  • c.

   het diploma Gevolmachtigd Agent, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf;

  • d.

   het diploma Assurantiebezorger, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf;

  • e.

   het diploma Erkend Assurantieagent, namens de Minister van Financiën van Nederland afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf;

  • f.

   het diploma Erkend Assurantieagent (B), afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf Nederlandse Antillen en Aruba;

  • g.

   het diploma Assurantiebezorger (A), afgegeven door de Stichting Examens Assurantiebedrijf Nederlandse Antillen en Aruba;

  • h.

   het diploma op grond waarvan de bezitter in de Verenigde Staten en Canada de bevoegdheid heeft verkregen de titel Chartered Life Insurance Underwriter (CLU) te voeren.

 • 2. Als diploma’s als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Landsverordening

  assurantiebemiddelingsbedrijf ter zake van de inschrijving in het Register, Afdeling Schade worden erkend de in het eerste lid, onder a tot en met g, genoemde diploma’s, alsmede het diploma op grond waarvan de bezitter in de Verenigde Staten en Canada de bevoegdheid heeft verkregen de titel Chartered Property Casualty Underwriter (CPCU) te voeren.

Artikel 2

[regelt de inwerkingtreding]

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit erkende diploma’s assurantiebemiddelingsbedrijf.