LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, ter uitvoering van artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Artikel 1

  • 1. De boete, bedoeld in artikel 23 van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf, wordt opgelegd voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, en 18, vierde lid, dan wel de verplichting tot het voldoen van de kostenbijdrage voortvloeiende uit artikel 19 van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf.

  • 2. Het boetebedrag bedraagt tweehonderd gulden.

  • 3. De boete wordt telkens opgelegd voor elke overtreding en voor elke dag dat men in overtreding is.

  • 4. De Bank kan het boetebedrag matigen.

Artikel 2

[regelt de inwerkingtreding]

Artikel 3

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit administratieve boete assurantiebemiddelingsbedrijf.