LANDSVERORDENING houdende de instelling van een Raad voor de Volksgezondheid

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Maarten
Organisatietype Koninkrijksdeel
Officiële naam regeling LANDSVERORDENING houdende de instelling van een Raad voor de Volksgezondheid
Citeertitel Landsverordening Raad voor de Volksgezondheid
Vastgesteld door regering en Staten gezamenlijk
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp volksgezondheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 21 maart 2005, gepubliceerd in P.B. 2005, no. 50, en in werking getreden op 9 april 2005. Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken, onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010 geconsolideerde tekst (GT)

28-02-2013

AB 2013, GT no. 442

onbekend