Verordening aanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen (thans Deventer).(Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij en het Ammoniakreductieplan)

Geldend van 03-09-1997 t/m heden

Intitulé

Verordening aanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen (thans Deventer).(Uitvoeringsregeling Ammoniak en Veehouderij en het Ammoniakreductieplan)

(de looptijd is gelijk aan die van het ammoniakreductieplan)

Artikel 1.

Als voor verzuring wordt aangemerkt het gebied, welke als zodanig is aangegeven op de kaart Verordening “aanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen” die onderdeel uitmaakt van deze verordening en als zodanig is aangemerkt.

Artikel 2.

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening “aanwijzing voor verzuring gevoelig gebied kleiner dan 5 hectare gemeente Diepenveen (thans Deventer).