Regeling vervallen per 12-02-2024

Verordening op de vertrouwenscommissie Middelburg 2012

Geldend van 31-01-2012 t/m 11-02-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de vertrouwenscommissie Middelburg 2012
Citeertitel Verordening vertrouwenscommissie Middelburg 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 61

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Niet gepubliceerd (eigen gebruik)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2012 12-02-2024 Nieuwe regeling

30-01-2012

Onbekend

Raadsstuk 12-14