Regeling vervallen per 01-01-2024

Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Geldend van 08-12-2014 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardinxveld-Giessendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam
Citeertitel Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer artikel 10.23, eerste lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2014 01-01-2024 nieuwe regeling

27-11-2014

Gemeenteblad nr. 72291, 8 december 2014

GemHG/INTERN/16548