Regeling vervallen per 03-10-2023

WEGSLEEPVERORDENING

Geldend van 08-04-2011 t/m 02-10-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling WEGSLEEPVERORDENING
Citeertitel Wegsleepverordening Zandvoort
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Recht, Veiligheid en andhaving
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 en 149 en artikel 173, tweede lid van de Gemeentewet
  2. Wegenverkeerswet 1994
  3. Besluit wegslepen voertuigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt "Wegsleepverordening 2007"

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2011 03-10-2023 nieuwe regeling

29-03-2011

Zandvoortse Courant 7 april 2011

college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2011, nr. 2011/01/001727 Z2011-297