Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Elburg 2011

Geldend van 18-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Elburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Elburg 2011
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Elburg 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de lijkbezorging, art. 35
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2012 Nieuwe regeling

19-12-2011

Huis aan huis Elburg, 10-01-2012

Onbekend