Regeling vervallen per 06-01-2022

Coffeeshopbeleid

Geldend van 22-11-2007 t/m 05-01-2022

Intitulé

Coffeeshopbeleid

Aanleiding

Het huidig regionaal coffeeshopbeleid heeft een levensduur van 10 jaar. Het coffeeshopbeleid van 1997 is vastgesteld volgens de toen geldende normen en met het op dat moment actueel aantal coffeeshops. Nieuwe inzichten, waaronder het nieuwe regeerakkoord, maken een heroverweging van het gevoerde beleid noodzakelijk.

Bij de vaststelling van het coffeeshopbeleid in 1997 is door de Twentse gemeenten besloten om het aantal coffeeshops te maximaliseren en deze alleen te gedogen en te concentreren in de drie grote steden (concentratiemodel). Er was geen plaats voor vrije marktwerking door een gelijkschakeling van coffeeshops met bijvoorbeeld horecabedrijven. Voor de overige 11 gemeenten werd als uitgangspunt de nuloptie gehanteerd.

De destijds aanwezige coffeeshops zijn bepalend geweest bij het vaststellen van het maximum aantal coffeeshops.

Regionaal beleid

Landelijk wordt in veel gemeenten een norm gehanteerd die varieert van 1 coffeeshop per 15.000 tot 40.000 inwoners. Dit is geen officiële norm, het is een richtlijn.

In Twente wordt de norm van 1 coffeeshop op 15.000 à 20.000 met een ondergrens van 2 x de norm (40.000 inwoners) gehanteerd. Om een monopoliepositie te voorkomen van een enkele coffeeshophouder geldt een minimum van 2 coffeeshops in die gemeenten. In deze norm is rekening gehouden met de aanwezigheid van een omliggend verzorgingsgebied bij de grotere, stedelijke gemeenten. Binnen de regio vervullen coffeeshopexploitanten in de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede een belangrijke regiofunctie.

Voor Twente en dus ook voor de Hof gelden de volgende beleidsuitgangspunten:

  • -

    In Twente wordt een maximum aan het aantal coffeeshops gesteld.

  • -

    De coffeeshops worden geconcentreerd in de drie grote steden (Enschede max. 9, Hengelo max. 3 en Almelo max. 2).

  • -

    Voor kleine gemeenten is een nuloptie afgesproken, dat wil zeggen dat in kleine gemeenten geen vergunning wordt afgegeven voor het exploiteren van één of meer coffeeshops.

Beleid Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente heeft 35.000 inwoners. Hiermee valt Hof van Twente onder de ondergrens om het minimum van twee coffeeshops toe te staan. Dit houdt in dat voor de gemeente Hof van Twente een nuloptie geldt en dat er geen coffeeshops in de gemeente worden vergund.