Regeling vervallen per 04-06-2020

Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld

Geldend van 01-02-2012 t/m 03-06-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Barneveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2012 04-06-2020 onbekend

20-12-2012

Barneveld Vandaag, 26 januari 2012

onbekend