Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Blaricum 2011

Geldend van 28-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Blaricum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Blaricum 2011
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Blaricum 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Algemeen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149, lid 1
  2. Wet op de lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Blaricum 1998, vastgesteld d.d. 03-09-1998.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2012 nieuwe regeling

13-12-2011

Hei en wei 20-01-2012

Raadsbesluit 2011/62