Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Zeeland

Geldend van 03-08-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Zeeland
Citeertitel Beleidsregels ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaart provincie Zeeland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Verkeer en vervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Luchtvaart, art 8a.51; Besluit burgerluchthavens; Regeling burgerluchthavens; Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen; Algemene wet Bestuursrecht, art 4:81; Luchtvaartverordening Zeeland.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2021 Art. 3A, 5, 6, 7 en toelichting

29-06-2021

prb-2021-6548

68379
23-07-2014 03-08-2021 Toelichting

08-07-2014

Provinciaal Blad, 2014, 1403

14010430
23-07-2014 Nieuwe regeling

Provinciaal Blad, 2012, 04

12001203