Aanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 Kerkrade-West

Geldend van 07-06-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kerkrade
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 Kerkrade-West
Citeertitel Aanwijzingsbesluit algemene plaatselijke verordening artikel 2.4.8 Kerkrade-West
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Kerkrade 2001, artikel 2.4.8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2001 Nieuwe regeling

28-05-2001

Zuid-Limburger 06-06-2001

01n00527