Regeling vervallen per 22-09-2016

Mandaat in het kader van het Puur Hoorn programma

Geldend van 19-01-2012 t/m 21-09-2016 met terugwerkende kracht vanaf 19-12-2011

Intitulé

Mandaat in het kader van het Puur Hoorn programma

Corsaregistratienummer: 11.40974

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

  • -

    gelezen het voorstel van de directiestaf van 19 december 2011 met kenmerk 11.41211;

  • -

    gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit tot het verlenen van

mandaat aan wethouder Westenberg om besluiten te nemen in het kader van de besteding van de initiatiefpot vanuit het Puur Hoorn programma.

Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en werkt terug tot 19 december 2011.