Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Amstelveen

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amstelveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Amstelveen
Citeertitel Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Amstelveen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Amstelveen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 Nieuwe regeling

14-12-2011

Gemeenteblad, Officiële bekendmakingen,2011, week 52, blz. 3

Nr. 11-76