Regeling vervallen per 19-04-2016

Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015

Geldend van 19-04-2016 t/m 18-04-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Bladel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015
Citeertitel Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2017-28564

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen. Datum uitwerkingtreding bij benadering. Datum ondertekening onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2016 19-04-2016 Intrekking regeling

03-11-2011

Onbekend

R2011.122
01-01-2012 19-04-2016 Nieuwe regeling

03-11-2011

De Lantaarn, 3 december 2011

R2011.122