Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015

Geldend van 01-01-2012 t/m 18-04-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Bladel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015
Citeertitel Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2016 19-04-2016 Intrekking regeling

03-11-2011

Onbekend

R2011.122
01-01-2012 19-04-2016 Nieuwe regeling

03-11-2011

De Lantaarn, 3 december 2011

R2011.122