Regeling vervallen per 01-03-2013

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)

Geldend van 01-01-2012 t/m 28-02-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)
Citeertitel Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:7 Apv (Parkeren grote voertuigen)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-17640 exb-2017-17641 exb-2017-17642 exb-2017-17643 exb-2017-17644

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Art. 5:7 lid 1 Algemene plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 01-03-2013 Nieuwe regeling

06-09-2011

De Ahrenberger, 28-12-2011

Onbekend