Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande jongeren Noordoostpolder 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordoostpolder
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande jongeren Noordoostpolder 2012
Citeertitel Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande jongeren Noordoostpolder 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 35, vijfde lid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012 Nieuwe regeling

15-12-2011

Gemeenteblad, 225; Flevopost, 21-12-2011

2011-16800